home
 


HOME

proizvodnja:
  VAKUUM   PUMPE
  VAKUUM SUŠARE
  vakuum sistemi
APLIKACIJA
SERVIS                  
REFERENCE

KONTAKT

 


VAKUUMSKI SISTEMI   - pokretanja sistema
                              po datoj dokumentaciji

   - od ideje do pokretanja sistema
                                    osmišljavanje, projektovanje, izrada i montaža sistema

   - izrada kompletnih vakuumskih sistema

   - izrada pojedinačnih segmenata (delova) vakuumskih sistema
                                                   u saradnj sa stručnim licima iz drugih oblasti
   - tehnička podrška
                        uz puštanje sistema u rad

   - konsalting

copyright © KM VAKUUM SISTEM; , dizajn i izrada: Grafo-design