home
 


HOME

proizvodnja:
  vakuum   pumpe
  VAKUUM SUŠARE
  VAKUUM SISTEMI
APLIKACIJA
SERVIS
REFERENCE

KONTAKT

 


VAKUUM PUMPE- u našem proizvodnom programu je proizvodnja
krilnih vakuum pumpi
kapaciteta do 600 m3/h

- u pripremi je dokumentacija za proizvodnju
bezkontaktnih vakuum pumpi


- pored gore navedenog u našem asortimanu su i
krilne pumpe VPS, VPU-1 i VPU-2
.

Kućišta ovih pumpi su ujedno i rezervoari za ulje, tako da su veoma tihe u radu.
Pumpe se dobijaju u kompletu sa elektromotorom (monofaznim ili trofaznim) postavljenim na postolje i sa zaštitnim limom.
Odnos položaja pumpe i motora, kao i gabariti, su prilagodljivi potrebama kupca,
U standardnu opremu spada i nepovratni ventil, kao i izduvni prečistač i prigušivač.
Sve pumpe se rade u kapacitetima od 1-600 m3/h.

Pumpe VPS su suve vakuum pumpe sa ostvarivanjem
apsolutnog vakuuma do 100 mb.

Pumpe VPU-1 su jednostepene vakuum pumpe za rad sa vakuumom do 2 mb.

Pumpe VPU-2 su dvostepene vakuum pumpe sa apsolutnim vakuumom
manjim od 1x10-3.

- Za sve vakuum pumpe postoji mogućnost ugradnje cirkulacionog hlađenja za teške režime rada.

Pogledajte njihove karakteristike:

VPS krilna pumpa


za detalje kliknite na dijagram
KAPACITET m3/h 6 12 30 60 100 200
MAX. VAKUUM mbar 100 100 100 100 100 100
MOTOR kW 0,37 0,55 1,1 1,5 2,2 3
BRZINA MOTORA o/min 1400
TEŽINA kg 16 20 25 30 40 60
DUŽINA mm 450 500 550 600 700 800
ŠIRINA mm 280 350 400 400 450 500
VISINA mm 200 250 250 280 350 400


VPU-1 krilna pumpa
za detalje kliknite na dijagram


KAPACITET m3/h 6 12 30 60 100 200
MAX. VAKUUM mbar 2 2 2 2 2 2
MOTOR kW 0,37 0,55 1,5 2,2 3 4
BRZINA MOTORA o/min 1400
KAPACITET ULJA   l 0,5 1,5 2,5 3 4 5
TEŽINA kg 20 28 32 38 70 100
DUŽINA mm 450 500 550 600 700 900
ŠIRINA mm 280 370 440 460 480 550
VISINA mm 200 250 260 300 350 500


VPU-2 krilna pumpa
za detalje kliknite na dijagram


KAPACITET m3/h 6 12 30 60 100 200
MAX. VAKUUM mbar 1x10-3 1x10-3 1x10-3 1x10-3 1x10-3 1x10-3
MOTOR kW 0,37 0,55 1,5 2,2 3 4
BRZINA MOTORA o/min 1400
KAPACITET ULJA   l 0,7 1,5 2,5 3 4 5
TEŽINA kg 22 34 38 45 80 120
DUŽINA mm 470 550 600 680 780 950
ŠIRINA mm 280 370 440 460 480 550
VISINA mm 200 250 260 300 350 500

copyright © KM VAKUUM SISTEM; , dizajn i izrada: Grafo-design