home
 


HOME

PROIZVODNJA:
  VAKUUM   PUMPE
  VAKUUM SUŠARE
  VAKUUM SISTEMI
aplikacija
SERVIS
REFERENCE

KONTAKT

 


APPLICATIONS

   - Primena vakuum pumpi je raznovrsna, te se mogu koristiti u raznim granama.

Navešćemo vam neke:

 • medicina
 • merenje
 • laboratorije
 • štampanje i obrada papira
 • vakuumsko pakovanje
 • obrada vode
 • industrijska obnavljanja
 • industrijske peći
 • sistemi hlađenja
 • industrija hrane i pića
 • industrija plastike
 • opšta mašinska industrija
 • vakuumska sušenja
 • građevinska industrija
 • impregniranje
 • keramika, ...

copyright © KM VAKUUM SISTEM; , dizajn i izrada: Grafo-design