home
 


home

PROIZVODNJA:
  VAKUUM   PUMPE
  VAKUUM SUŠARE
  VAKUUM SISTEMI
APLIKACIJA
SERVIS
REFERENCE

KONTAKT

 


Company profile

   - "KM VAKUUM SISTEM" d.o.o.
je firma specijalizovana za rad sa vakuumom u svim granama industrije. Svoj rad zasniva na osnivaču ove firme ciji rad u ovoj oblasti traje već dvadeset godina. Pre toga je radio na održavanju CNC mašina zbog čega je išao na specijalizaciju i seminare hidraulike i pneumatike,proizvodnji poluautomatskih pneumatskih mašina za vakuum pakovanje i dr.

   - Svojim programom ova firma obuhvata proizvodnju svojih vakuum pumpi i sistema koji se često rade i po posebnim zahtevima kupca, kao i vakuum sušare, čiju smo proizvodnju uspešno osvojili.

   - Posebnu pažnju posvećujemo servisu,održavanju i remontu kako svojih proizvoda tako i proizvoda drugih proizvođača u ovim oblastima.

copyright © KM VAKUUM SISTEM; , dizajn i izrada: Grafo-design